Sněžení -4.2 °C areál Marta II.
KAČENKA A RAMPUŠÁK
Autor Jan Hégr
Kacenka a Rampusak

Některé hory mají již po staletí svého vládce - bájnou postavu. V Krkonoších Krakonoše a v Jeseníkách Praděda, Prachovským skalám vládne mladý, ale neméně populární Rumcajs, v Jizerských horách působí Muhu. Ale jen Orlické hory mají své vládce dva - populárního Rampušáka a méně známou Kačenku. Přitom tato sličná princezna je mnohem starší než Rampušák s bílým plnovousem.

Kačenka se poprvé objevila v Babičce Boženy Němcové a v knize Z mých pamětí Aloise Jiráska. Co bylo před nimi, jsou pouze dohady. Měla na vznik pohádky vliv všeobecná úcta ke sv. Kateřině, lidově Kačence (jak uvádí dr. Josef Tříška) - nebo zde působil vliv literární, povídka o tom, jak Krakonoš nezískal srdce krásné Emy? Tento smyšlený příběh německého autora Musaea byl velmi populární na konci 18. století a to, že mohl ovlivnit vznik pohádky, připouští znalec pohádek o Krakonošovi Miloš Gerstner. Ať tak či onak, velký vliv měly i přírodní jevy v okolí Hronova. Občas zde vanou silné západní větry od Krkonoš a neméně prudké od východu, ze slezských nížin. A tak mohli Božena Němcová i Alois Jirásek ve svém dětství se zatajeným dechem naslouchat pohádce o tom, jak Krakonoš létá plný touhy na námluvy za Kačenkou na Kačenčiny (Orlické) hory a když ta jej odmítne, vrací se zpět. Obě cesty jsou spojeny s větry a "božím dopuštěním", na zpáteční cestě pak Krakonoš navíc "přeukrutně pláče", takže se rozvodní potoky a řeky. Když se nade vším zamyslíme, můžeme odhadnout, že Kačenka je stará nejméně dvěstě let. O názvu Kačenčiny hory to tvrdit nemůžeme - není zatím známo, že by jej byl použil někdo před Boženou Němcovou. K rozšíření tohoto pojmu došlo až po uvedení Jiráskovy hry Pan Johanes (jiný název pro Krakonoše) r. 1909 v Plzni a 1910 v Národním divadle v Praze. Hra pojednávala o boji hodné Kačenky se zlým Rýbrcoulem - a v době kolem první světové války byla chápána jako alegorie boje za státní samostatnost. Proto se ve dvacátých letech pro Orlické hory velmi často používal termín "Jiráskem milované Kačenčiny hory" a tento název se dosti rozšířil. Po roce 1945 se jej opět přestalo užívat.

Teprve v té době vznikla bájná postava Rampušáka, dnes rozhodně populárnější než Kačenka. Začátkem 60. let Československý rozhlas natočil cyklus propagačních pořadů Kam na dovolenou o méně známých oblastech naší země. Pořad o Orlických horách sestavil Jiří Dvořák, pozdější redaktor časopisu Turista. Postava Kačenky se mu do sportovního i humorného pořadu nezdála vhodná, a tak použil jméno vísky Rampuše, jediné horské vsi uváděné v kouzelné knížce Karla Poláčka Bylo nás pět a vymyslil Rampušáka. Zbývá dodat, že duchovi, který 21. prosince 1962 posluchače provázel zajímavým a kvalitně sestaveným pořadem, propůjčil hlas herec Josef Beyvl.

Rampušák, připravený původně pro tento jediný pořad, se však neočekávaně ujal. Již v roce 1965 ukončoval zimní sezónu v Deštném a krátce nato hradečtí lyžaři a turisté přiřkli jeho jméno reliéfnímu portrétu lesního muže, umístěnému v jídelně Masarykovy chaty na Šerlichu. Tuto podobu pak využili na oblastním turistickém odznaku, který vydával od r. 1970 OV ČSTV v Hradci Králové. Tento v pořadí třetí oblastní odznak v tehdejší ČSSR je možno získávat dodnes. Od roku 1969 do začátku 90. let vařil pivovar v Dobrušce pivo téhož jména. Od samého počátku se vyskytovala v restauracích různá "rampušácká" jídla, případně nápoje. V posledních letech vznikají i hospody a penziony s tímto jménem (kupř. v Olešnici, Orlickém Záhoří a v Rokytnici v O. h.).

Rampusak znak Rampusak pivo

Nejčastěji však jména Rampušák a Kačenka můžeme slyšet v souvislosti s ukončením zimní sezóny v Deštném v O. h. Koná se kolem půli března, v posledních letech současně se závěrem závodů světového poháru v jízdě na skibobech. Program začíná příjezdem Kačenky a Rampušáka na historických lyžích po sjezdovce, přičemž je doprovázejí masky, které si na sjezdovku troufnou. Ostatní se připojí po dojezdu. Následuje Rampušákův projev, vyhodnocení nejlepších masek a zábavný program, který je večer zakončen ohňostrojem. V zábavném programu vystupují pravidelně herci divadla Ypsilon.

Zdá se, že v posledních letech popularita Kačenky přece jen roste. Vystupuje v obou dvou dílech Pohádek z Orlických hor od Josefa Lukáška. V knize Kačenka z Orlických hor Václava Šplíchala je pak ústřední postavou. A na oslavách 75 let Masarykovy chaty v září 2000 pozdravila návštěvníky již sama, bez asistence Rampušáka - vždyť oba jsou rovnocennými vládci hor. Jen povinnosti mají rozděleny - Rampušák je odpovědný za počasí a má bližší vztah ke sportovcům a Horské službě, Kačenka má blíž k přírodě a její ochraně i k dětem, k nimž promlouvá hlavně v pohádkách.

Pro úplnost je třeba se zmínit i o loupežníku Ledříčkovi od Zemské brány na Divoké Orlici. Je o něm zachováno dost pověstí. Jde o historicky doloženou postavu - bohatým bral a chudým rozdával v první polovině 19. století.

Provozní doba od 1. 12. 2020
PO - PÁ 1000 - 1600
SO - NE 900 - 1400
Kontakty
telefon: +420 492 601 601
e-mail: info[zavinac]destne.info
Adresa
Turistické informační centrum
č.p. 164
517 91 Deštné v Orlických horách
Přihlášení
TIC Certifikat 2017
© SPORT PROFI spol. s r. o. 2012